Araç çubuğuna atla

Başarıdan çıkan sonuç

Anne-babaların öğrenci başarısına etkileri

Son yıllarda yapılan sınavların sonuçları incelendiğinde, anne ve babaların  eğitim düzeyinin öğrencilerin başarılarında nasıl etkili olduğunu gösteriyor. MEB’nın  2020 LGS  için yaptığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporunda, öğrencilerin performansındaki değişiklikler anne ve babaların eğitim düzeylerine göre incelenmiştir.

Erkek ve kız öğrenciler hangi derslerde daha başarılı?

İstatistik bilgilere bakıldığı zaman, özellikle annenin eğitim düzeyi artıkça, öğrencilerin ortalamalarının da yükseldiği saptanmıştır. Ayrıca, raporda kız ve erkek öğrencilerin başarı oranları da incelenmiştir. Buna göre kız öğrencilerin, matematik dışında diğer testlerde daha fazla doğru ortalamasına sahip olduğu da belirlenmiştir. Özellikle iki cinsiyet arasındaki en büyük farkın da Türkçe dersinde olduğu görülüyor. Kız öğrencilerin Türkçe’deki ortalamaları yine erkeklerinden fazla.

Kadına şiddetin nedenleri?

Neden bunlara değinme ihtiyacı duyuyoruz? Hiçbir zaman feminist bir tavra sahip olmadığım halde, son dönemde kadın merkezli şiddet olaylarında, nelerin olumsuz etki yarattığı konusu kafamızı kurcalıyor. İşte verilerden de anlaşıldığı gibi, kadın her yerde kendini doğru ifade ettiği gibi, okuduğunu anlayan, yorumlayabilen bir zihinsel yapıya sahip.

Kadına şiddetin sebepleri

Peki, burada anlaşılmayan ya da anlamayan taraf neydi? Ne istediğini bilen ve bunu net şekilde ifade eden kadınların sürekli şiddete maruz kalmasının sebebi, karşı cinsin muhakeme yeteneğinin yeterli olmaması olabilir miydi?

Erkek cinsi, bu anlamda birçok kavramı birbirine ne yazık ki karıştırır haldedir.  Eğitim anne ile başlasa dahi, erkek çocuklarının model olarak aldığı kişi babadır. Babanın nasıl davranması konusunda anne fikir beyan etmeye kalksa bu ayrı bir soruna sebep olmaktadır. Bazı çevrelerde, eğitim alan kızlar“gözü açılır” korkusu ile okutulmak istenmemektedir. Hala mı diyoruz ama maalesef hala….

Eğitim erkeklerde şiddeti azaltabilir mi?

Erkeklerin özellikle matematikte başarı gösterme sebepleri anlaşılan tamamen duygusal düşünmeye hedeflenmeleri. Analitik düşünmek, garantici olmak erkekleri plan ve programa daha yatkın hale getirir. Eğer bu özellik eğitimin dışında geliştirilmeye sağlanırsa, özellikle yanlış örneklerden yola çıkan çocukların ilerideki hesaplamaları daha çok şiddet üzerine planlama şeklinde ortaya çıkar.

Konuyla İlgili:  Her sokak arasında bir Üniversite

Kadına şiddeti önlemek için neler yapılmalı?

Şiddete meyilli erkekleri yetiştiren annelerin eğitimleri bu konuda sınırlı bir belirleyiciliğe sahiptir. Sonuçta rol model olarak görülen baba, ilerideki koca adayı oğlunun hayatında belirleyici faktördür.

Bir sınav sonucundan yola çıkarak, başarı ve huzurun kaynağının ne olduğuna varmak hiç de zor değil. Değerler eğitimin kategorisine eklenmesi gereken konulardan birisi de anne ve baba olmak, kadın ve erkek olmak ile ilgili olmalıdır.

Kadına şiddeti durdurmak için neler yapmalıyız?

Eğitim ailede başlar. O halde eğitilmesi gereken esas kişiler anne ve babalardır. Yaş, eğitim gözetmeksizin devlet destekli danışmanlıklara her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.

Yaptığım terapilerden birinde, eşinden şiddet gören bir kadının erkek duygusunu ejderhanın ağzından çıkan aleve benzetmesi, son noktanın ne kadar vasat olduğunu göstermektedir. Bizler doğruyu bilerek,  her defasında yanlışı pekiştirmeye devam edersek, hala ikili iletişimlerde empati duygusunun geliştiremezsek, sadece takvimlerin sayısından başka hiçbir şeyde artış olmaz…

O halde daha fazla farkındalık, daha fazla empati ,kendimizle daha fazla barışık olarak yaşamaya çalışmak yapılabilecek en geçerli şeydir.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Dijital İçerik Sitesi - Notdefteri
Logo
Enable registration in settings - general